Castelldefels. Ple Municipal 05 10 2017

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelldefels va acollir el passat 5 d’octubre la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple va abordar 9 punts més:

 • Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreria, en compliment de la Llei 15/2010, per la que s’estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament
 • Donar compte de l’informe de la Intervenció i la Tresoreria municipals sobre l’execució del pressupost i dels moviments i la situació de la Tresoreria corresponent al segon trimestre de 2017
 • Donar compte de la resolució de l’Alcaldia de data 06 09 1017, d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost per al 2018
 • Autoritzar i concedir aval a SAC, SA per a tres operacions de préstec a llarg termini
 • Declaració institucional que presenta al Ple de l’Ajuntament la regidora d’Educació, Pau i Solidaritat de les Ciutats Defensores dels Drets Humans 2017
 • Aprovació del conveni biennal (2017-2018) de col·laboració entre els ajuntaments d’Abrera, Begues, Castelldefels, Collbató, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans, amb motiu de l’organització del IX Premi Literari Delta Narrativa escrita per Dones, així com de la publicació i presentació de l‘obra guanyadora
 • Moció que presenta el regidor d’Igualtat en suport de l’escrit del Consell Municipal de les Dones de Castelldefels en relació a la possible obertura d’un restaurant de la cadena Hooters a Castelldefels
 • Donar el vistiplau al text refós del Pla de Millora Urbana de la finca situada a l’avinguda Bellamar, 60-62, per a la instal·lació d’un ascensor
 • Donar el vistiplau al text refós del Pla de Millora Urbana de la finca situada al passeig del Timó, 35 per a la instal·lació d’un ascensor

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern

- Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

 • Decret de l’alcaldessa de data 25 07 2017 d’aprovació de la denominació de Monsterrat Roig per a l’equipament municipal destinat a Centre d’Informació i Recursos per a les Dones i persones LGTBI, ubicat al carrer Església, número 117, baixos
 • Decret de l’Alcaldessa de data 20 09 2017 en què es suspèn la celebració de les sessions de les Comissions Informatives Permanents d’aquest Ajuntament convocades per dimecres dia 20 09 2017 i dijous dia 21 09 2017, i s’ajornen fins al dilluns dia 25 09 2017

- Mocions dels Grups Municipals:

 • Moció que presenta el grup municipal del PP de Castelldefels per incloure una partida de pressupostos participatius per al Pressupost del 2018
 • Moció que presenta el grup municipal del PP sobre atacs al sector turístic espanyol
 • Moció que presenten els grupsmunicipals de CSPOT, CiU, Movem, ERC i PSC de disconformitat a la no tramitació, per part del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de la contractació de més efectius de la Policia Local per a la Ciutat de Castelldefels
 • Moció que presenten els grups municipals de Movem, ERC, CiU, PSC i CSPOT de rebuig als episodis de violència i repressió durant la jornada del dia 1 d’octubre a Catalunya

Com és habitual, el Ple va concloure amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0 FM com a part de les mesures de transparència adoptades per l’equip de Govern municipal.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme