Castelldefels. Ple Municipal 20 06 2017

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelldefels va acollir el passat 29 de juny la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple va abordar 9 punts més:

  • Designació dels representants municipals al Consell Escolar Municipal
  • Proposta de l’Alcaldia relativa a la modificació del règim de dedicació del personal eventual
  • Aprovació de la proposta de les festes locals per a l’any 2018
  • Declaració institucional que proposa la regidora de Pau i Solidaritat per declarar Castelldefels com a municipi compromès amb la infància refugiada
  • Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana per a la instal·lació d’un ascensor al carrer Bécquer núm 40, de Castelldefels
  • Modificació dels encàrrecs de gestió de serveis públics municipals a les empreses Jarfels SA i SAC SA
  • Aprovació de la cessió a l’empresa de capital íntegrament municipal Societat d’Aparcaments de Castelldefels SA (SAC) els béns necessaris per al desenvolupament dels seu objecte social
  • Desestimació del recurs de reposició interposat per la senyora Mª Teresa Sangenís contra l’aprovació definitiva del Mapa de Soroll i Mapa de Capacitat Acústica de Castelldefels
  • Encàrrec de gestió de part del Patrimoni Municipal i de l’Oficina Local d’Habitatge, per a l’any 2017, a la Societat d’Aparcaments de Castelldefels SA

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern
- Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

• Decret de l’Alcaldessa de data 09/06/2017, en què s’aprova la modificació dels horaris de registre d’entrada presencial de documents de l’Ajuntament, amb vigència a partir de l’1 de juliol de 2017

• Decret de l’Alcaldessa de data 12/06/2017
- Mocions dels Grups Municipals:

• Moció que presenta el grup municipal del PP en nom de Nuevas Generaciones sobre la violació de l’ordre democràtic a Venezuela

• Moció que presenta el grup municipal de C’s per eliminar el sofre dels carrers de la ciutat

• Moció que presenta el grup municipal de C’s perquè es realitzin analítiques de l’aigua que distribueix la xarxa pública amb la finalitat de detectar el número de partícules/litre d’amiant en suspensió

• Moció que presenta el grup municipal del PP rebutjant el referèndum il·legal anunciat pel proper 1 d’octubre de 2017
Com és habitual, el Ple va concloure amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0 FM com a part de les mesures de transparència adoptades per l’equip de govern municipal.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme