Castelldefels. Ple Municipal 20 07 2017

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelldefels va acollir el passat 20 de juliol, la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes.

Posteriorment, el Ple abordarà 6 punts més:

• Aprovació de modificació de crèdits al Pressupost 2017 núm. 2

• Aprovació de novació per substitució de condicions financeres d’operació de préstec a llarg termini

• Declarar, si escau, la lesivitat de la resolució de la regidora de Règim Interior de 4/8/2015, per la qual s’estimà la petició de 17/7/2015 del funcionari de la Policia Local P.M.L., de passi a la situació de segona activitat

• Proposta del regidor Salut, Consum i Polítiques d’Igualtat de creació del Consell Sectorial de Salut

• Aprovar la proposta de nomenclàtor per la denominació d’una plaça al parc de la Muntanyeta, amb al nom de plaça del Gar-i-Got

• Atorgament de medalles a la dedicació al servei policial i altres reconeixements públics

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

• Decret de l’Alcaldessa de data 30/06/2017 en què es nomena personal eventual d’aquest Ajuntament per ocupar els càrrecs de confiança política amb les característiques, la dedicació i les retribucions que consten a l’acord plenari de data 29/06/2017

• Decret de l’Alcaldessa de data 18/07/2017 en què nomena els i les Presidents/es delegats/des de les Comissions Informatives de caràcter permanent als Regidors/es-delegats/des

- Mocions dels Grups Municipals:

• Moció que presenten els grups municipals d’ERC-AM, CSPOT, PSC-CP, Movem-E i CiU en defensa de l’escola catalana

• Moció que presenta el grup municipal del PP, a petició de l’associació “APPCAT” (Associats de Pòlio i Postpòlio de Catalunya), de recolzament a les persones que van ser afectades de poliomielitis i que avui pateixen postpòlio

• Moció que presenta el grup municipal del PP a favor del benestar animal a la ciutat de Castelldefels

• Moció que presenta el grup municipal de C’s por un alquiler accesible en castelldefels

• Moció que presenta el grup municipal de C’s a l’Ajuntament de Castelldefels, sobre l’ensenyament trilingüe a Catalunya

Com és habitual, el Ple conclou amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0 FM com a part de les mesures de transparència adoptades per l’equip de govern municipal.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme