Castelldefels. Ple Municipal 22 02 2018

La sessió plenària es retransmet en directe per CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0 FM i ara també per Facebook Live com a part de les mesures de transparència del Govern municipal

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelldefels va acollir el passat 22 de febrer la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple va abordar 8 punts més:

 • Aprovació de la modificació parcial de la plantilla de personal 2018 de l’Ajuntament de Castelldefels
 • Aprovació dels acords de la comissió de negociació i seguiment de l’acord de condicions de matèries comuns del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Castelldefels per als anys 2017, 2018 i 2019 i annexes dels acords de la comissió de seguiment i interpretació de l’acord de la mesa general
 • Incorporació de les aportacions de millora indicades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, referent al text de l’acord de condicions de treball de matèries comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de Castelldefels (funcionaris i laborals) per als anys 2017-2019, aprovat en sessió plenària de 20 de juliol de 2017
 • Encàrrec de gestió a l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels SA (SAC) per a l’execució dels programes de “neteja cívica”, “pobresa energètica” i “millora de qualitat de la platja de Castelldefels” a través del programa complementari de foment de l’ocupació local 2017 i 2018
 • Aprovació del III Pla Local d’Igualtat de Gènere de Castelldefels, per al període 2018 2021
 • Moció que presenta el regidor de Salut, Consum i Polítiques d’Igualtat sobre el Dia Mundial de les Persones Consumidores
 • Aprovar la cessió a l’empresa de capital íntegrament municipal Serveis Ambientals de Castelldefels SA (SAC) de l’ús de la parcel·la situada a la carretera de la Sentiu 17-19, de Castelldefels
 • Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic de la modificació puntual del catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic de Castelldefels. Fitxa 1 Edifici la República (antiga escola Lluís Vives)

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern

- Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

 • Decret de l’alcaldessa de data 16/02/2018 en el qual s’aprova la renúncia de l’Ajuntament de Castelldefels a formar part de la Fundación Segundo y Santiago Montes i, en conseqüència, la renúncia del titular de l’Alcaldia com a patró de la mateixa, de conformitat amb el que disposa l’article 12 de la Llei 13/2002, de 15 de juliol, de Fundaciones de Castilla y León.

- Mocions dels Grups Municipals:

 • Moció que presenta el grup municipal del PP per assumir el compromís per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
 • Moció que presenta el grup municipal del PP per impulsar les obres de la Fase I al barri de Bellamar
 • Moció que presenta el grup municipal del PP per donar suport i recolzar a les forces i cossos de seguretat de l’Estat com agarants del Estat de Dret
 • Moció que presenten els grups municipals d’ERC, CSPOT, Movem i PSC contra la bretxa salarial, contra els salaris precaris i contra les violències masclistes
 • Moció que presenten los grups municipals d’ERC, CSPOT, Movem i PSC en defensa del dret a l’habitatge
 • Moció que presenten els grups municipals d’ERC, CSPOT, Movem i PSC per a la recuperació del poder adquisitiu del sistema públic de pensions, garantir la seva suficiència per a l’any 2018 i establir un sistema amb major capacitat de redistribució i reducció de desigualtats
 • Moció que presenta el grup municipal de C’s per a la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat
 • Moció que presenta el grup municipal de C’s per lluitar contra el malbaratament d’aliments a Castelldefels

Com és habitual, el Ple va concloure amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Facebook Live, CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0 FM com a part de les mesures de transparència adoptades per l’equip de Govern municipal.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme