Castelldefels. Ple Municipal 30 11 2017

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelldefels va acollir el passat 30 de novembre la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple va abordar 8 punts més:

  • Donar compte de l’informe de la Intervenció i la Tresoreria municipals sobre l’execució del Pressupost i dels moviments i la situació de la Tresoreria corresponent al tercer trimestre de 2017
  • Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreria, en compliment de la Llei 15/2010, per la que s’estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament
  • Aprovació del Pressupost General de la Corporació per a l’exercici de l’any 2018
  • Concedir a Fundació Privada Mir-Puig (Institut de Ciències Fotòniques) la bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a la construcció de l’edifici Mir-Puig
  • Pròrroga del contracte per a la gestió del servei públic del centre d’activitats ambientals Cal Ganxo de Castelldefels
  • Aprovació inicial del canvi en la forma de gestió del servei d’estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de la zona de la platja de Castelldefels i encàrrec de gestió a Serveis Ambientals de Castelldefels SA
  • Tercera proposta de compensació econòmica a Valoriza Servicios Medioambientales, SA en relació a la concessió per a la gestió i explotació del servei d’estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de la zona de la platja de Castelldefels
  • Iniciar l’expedient per tal de cedir l’ús a l’empresa de capital íntegrament municipal Serveis Ambientals de Castelldefels SA la parcel·la situada a la carretera de La Sentiu núm. 17-19 del nostre terme municipal

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern

- Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

- Mocions dels Grups Municipals:

  • Moció que presenta el grup municipal de C’s per impulsar la formació en reanimació cardiopulmonar als centres educatius de Castelldefels – Adhesió a la declaració “Kids save lives”
  • Moció que presenta el grup municipal de C’s per a la millora de les condicions de vida de les persones al·lèrgiques al pol·len de Castelldefels

Com és habitual, el Ple va concloure amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0 FM com a part de les mesures de transparència adoptades per l’equip de Govern municipal.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme