Les obres de remodelació de la zona de piscines del poliesportiu de Can Roca acabaran a l’abril

Continuen els treballs al complex, en la primera fase de remodelació integral, que renovarà completament les piscines

La intenció de l’Ajuntament és que les piscines de Can Roca puguin obrir la primera setmana d’abril al públic abonat i unes setmanes més tard a la natació escolar. De fet, l’Àrea municipal d’Esports ja ha comunicat per carta a tots els centres escolars que utilitzen les piscines que aquestes instal·lacions ja estaran programades per a l’ús a partir del 17 d’abril.

Acabats els treballs, les piscines polivalent i d’ensenyament, tant els vasos de les làmines d’aigua com el seu entorn —el que es denomina la platja de les piscines—, s’hauran renovat íntegrament, amb instal·lacions d’aigua i elèctriques noves. Seran nous també la coberta i les vidrieres que donen a l’exterior. A la piscina amb coberta telescòpica, la que es cobreix a voluntat, la construcció de la qual és molt més recent en el temps, no ha estat necessari intervenir en la mateixa mesura, però sí que s’hi han realitzat algunes millores.

El 7 de març una delegació de l’equip de Govern, encapçalat per l’alcaldessa, Candela López, i el regidor d’Esports, Nico Cerpa, es va interessar sobre el terreny per la marxa de les obres al pavelló. El regidor va explicar que al poliesportiu de Can Roca «aquesta primera fase de la reforma integral ens deixarà unes piscines completament noves».

La segona fase, al 2018

La fase II de la reforma està prevista per a 2018. El regidor va informar que està previst que el projecte estigui llest per iniciar les obres al juny de 2018, amb una durada d’entre 6 i 8 mesos.

Aquesta segona fase comprendrà la renovació de la resta del complex, l’entrada i la recepció, que canviarà d’emplaçament, un ascensor nou, les tres plantes, els vestidors… en definitiva, tot l’interior, compreses lògicament les instal·lacions de serveis, aigua, electricitat, climatització…

En 2018 es renovarà també la pista central, i es crearan noves sales poliesportives per a les entitats, i un nou gimnàs. Cerpa afegeix que Can Roca és «una prioritat municipal; parlem d’una reforma importantíssima, d’entre 3,5 i 4 milions d’euros, que ens permetrà, en el termini de dos anys, tenir un poliesportiu completament renovat». És una prioritat, «però no és l’única, ja que no podem deixar de banda la millora de la resta d’equipaments esportius municipals».

Per a l’estiu vinent estan projectades obres de millora —d’un abast menor que les que es fan ara a Can Roca— al camp de la Via Fèrria i al de Canyars, així com al pavelló de Can Vinader.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme