Nova jornada a La Guaita per posar en contacte empreses i usuaris que busquen treball

L’Ajuntament de Castelldefels, a través del centre de Suport a l’Economia La Guaita, ha posat en marxa el programa “No t’aturis, l’empresa està al teu costat!” • El passat dijous, 22 de juny i dins d’aquest programa, es va portar a terme una jornada de Speed Dating, en el que van participar 8 empreses i 26 usuaris

L’Ajuntament de Castelldefels, a través del centre de Suport a l’Economia La Guaita, ha posat en marxa el programa “No t’aturis, l’empresa està al teu costat!”, projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc de la convocatòria de “Projectes Innovadors i Experimentals 2016”, un programa dirigit prioritàriament a persones que tenen més de 45 anys i estan en situació d’atur.

El programa consisteix en un dispositiu que persegueix acompanyar a persones sènior, de diversos perfils i en situació d’atur, al mercat de treball. Les persones participants reben una atenció personalitzada per personal tècnic especialista en orientació laboral, assessorament en matèria de recerca de feina, formació professionalitzadora, formació transversal i pràctiques en empreses de Castelldefels.

El passat dijous, 22 de juny i dins d’aquest programa, es va portar a terme una jornada de Speed Dating, en el que van participar 8 empreses i 26 usuaris.

Aquesta jornada va consistir en entrevistes ràpides i organitzades de 5 minuts de duració entre empreses i usuaris amb un perfil comercial i administratiu.

L’objectiu final d’aquesta jornada és promoure accions que afavoreixin a les empreses del teixit productiu de Castelldefels, que tenen ofertes laborals, i a usuaris amb desig de treballar, que es puguin trobar. Aquesta metodologia innovadora persegueix aconseguir que, en un temps màxim de dues hores, les empreses tinguin al seu abast la possibilitat de contactar amb un volum important de candidats que seguint una metodologia més tradicional es dilataria en el temps i, d’altra banda, que les persones en recerca de feina concentrin l’esforç de presentar-se a un volum important d’empreses en una sola jornada optimitzant, així, les seves possibilitats d’èxit.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme